Aplikace transfuzních přípravků z pohledu všeobecné sestry v KNL a.s.

Title Alternative:Application of transfusion products from the perspective of nurse in the KNL a.s.
Abstract
Teoretická část mé práce se okrajově dotýká zajímavé historie transfuziologie, zabývá se fyziologií krve, krevními skupinami, problematikou dárcovství krve, zpracováním transfuzních přípravků a také potransfuzními reakcemi. V druhé části teorie jsem se zabývala specifiky ošetřovatelské péče u pacienta při aplikaci transfuzních přípravků, kompetencemi nelékařských zdravotnických pracovníků k výkonu, zodpovědností a zásadami ošetřovatelské péče provázející celý proces aplikace transfuzních přípravků. Ve výzkumné části mé bakalářské práce jsem analyzovala dotazníkové šetření provedené mezi všeobecnými sestrami v KNL a.s. Na základě stanovených cílů, hypotéz a výsledků výzkumu, jsem navrhla edukační materiál určený všeobecným sestrám v KNL a.s.
Description
81 s., 25 s, příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
blood transfusion, nursing care, transfuze krve, ošetřovatelská péče
Citation
ISSN
ISBN