Klasifikace vzhledu příze a kontrola její kvality na planiskopu

Title Alternative:Grading of yarn appearance and monitoring its quality on the planiskop
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá objektivním hodnocením vzhledu přízí na planiskopu s použitím nástrojů obrazové analýzy. Na základě obecných poznatků popsaných v teoretické části je navržen postup pro objektivní hodnocení defektů u přízí s rozdílnou délkovou jemností. Pomocí dvourozměrné diskrétní Fourierovy transformace je obraz rozložen na obraz periodický, skládající se z textury příze a obraz neperiodický s náhodným šumem obsahující defekty příze, neboli nežádoucí objekty vyskytující se na planiskopové desce příze. Následně se u obrazu neperiodické struktury provede mediánová filtrace pro odstranění zbytkové struktury příze a oddělení objektů od pozadí obrazu pomocí segmentace, například globálním prahovaním. Ze získaných objektů jsou vypočteny tvarové charakteristiky objektů, které jsou klíčové pro zařazení jednotlivých vzorků do příslušných tříd etalonů příze. Výsledky tohoto objektivního hodnocení jsou porovnány s výsledky získanými hodnocením subjektivním.
Description
66 s., 8 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
yarns, příze
Citation
ISSN
ISBN