Analýza způsobů měření výnosnosti akciových obchodů

Title Alternative:Analysis of measurement probabilities stock trades
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V této diplomové práci jsou provedena měření vybraných indikátorů technické analýzy s cílem zjištění jejich efektivního užití v současnosti. K tomuto měření se využívají historické a současné kurzy tří akciových titulů společností, se kterými se nejvíce obchoduje na českém akciovém trhu. Jsou to společnosti vybrané z oblasti průmyslu, bankovnictví a telekomunikací. Dle těchto akciových kurzů se sestavují tři mnou zvolené indikátory a porovnává se jejich vývoj. Na základě těchto hodnot se ve sledovaném období rozhoduje u každého titulu zvlášť pro krátkodobou investici v pozici drobného akcionáře, který vstoupil na českou burzu cenných papírů RM - Systém. Důvodem oddělených investic je lepší zhodnocení vlastností indikátorů, u kterých se provádí podrobný rozbor za účelem realizování co nejvíce správných rozhodnutí o nákupu či prodeji s cílem dosáhnout maximálního zhodnocení fiktivního vkladu.
In this diploma thesis measurements of selected indicators of technical analysis are carried out in order to find out their effective usage at the present time. Historical and current stock rates of three stock titles of companies which are traded with the most on the Czech stock market are used for these measurements. These companies are chosen from the industrial, banking and telecommunication sectors. Three selected indicators are set up according to these stock rates and their development is compared. Based on these values the decision for a short-term investment is made from the point of view of a share holder who has entered the Czech stock market RM -System. The reason for separate investments is better evaluation of indicator qualities. These qualities are analysed in detail in order to make as many good decisions about the purchase and sale as possible to achieve the maximum appreciation of the fictitious investment.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 88 s., 17 s. obr. příloh
Subject(s)
akcie, akciový kurz, grafické metody, indikátor, technická analýza, výnosnost, share, stock rate, charting, indicators, technical analysis, rate of profit
Citation
ISSN
ISBN