Postavení ženy ve frankismu v porovnání s postavením ženy v komunismu

Title Alternative:Comparison of the woman's role in Franco regime and in communism
dc.contributor.advisorHotařová, Liana
dc.contributor.authorCísařová, Eliška
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-08
dc.date.available2015-07-08
dc.date.committed2012-04-27
dc.date.defense2012-06-11
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2010-12-09
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KRO; přílohy: CD ROM; rozsah: 50 s. (82 680 znaků)cs
dc.description.abstractThe content of the work compares the position of women in Spain during the dictatorship of Francisco Franco and the position of women in socialist Czechoslovakia. It focuses mainly on ideological approaches to the ideal of women in terms of Francoism and socialism and the efforts of the official authorities to meet them through various legislative measures, organizations and ideological education. The objective is to find out if these two ideals can be compared and to what extent and in what they may resemble, although according to official rhetoric these ideals are completely different. The work focuses on the position of women in three essential areas of life, that of education, family life and work, examining the differences in the education system and attitude to women education during these two periods, official attitude to the model of family and the position of women in it, also deals with discrimination of women at work and the influence of women's organizations to include women in the labour market.en
dc.description.abstractObsah práce se zaměřuje na porovnání postavení ženy ve Španělsku během diktatury Francisca Franca a postavení ženy v socialistickém Československu, zejména pak na ideologické přístupy k ideálu ženy z pohledu frankismu a socialismu a snahám oficiálních orgánů o jejich naplnění skrz různá zákonná opatření, organizace a ideologickou výchovu. Úkolem práce je zjistit, nakolik je možné tyto dva ideály srovnávat a do jaké míry a v čem se mohou podobat, ačkoliv dle oficiální rétoriky jsou naprosto odlišné. Práce se zaměřuje na postavení ženy ve třech základních oblastech života, které tvoří vzdělávání, rodinný život a práce, zkoumá rozdíly ve vzdělávacím systému a přístupu ke vzdělání žen během těchto dvou období, přístup k modelu rodiny a pozici ženy v něm, také se zabývá problematikou diskriminace žen na pracovním trhu a vlivem ženských organizací na zařazení žen v pracovním procesu.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12766
dc.language.isospa
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectwomanen
dc.subjectfrancoismen
dc.subjectsocialismen
dc.subjecteducationen
dc.subjectfamilyen
dc.subjectideal of a womanen
dc.subjectwomen's groupsen
dc.subjectženacs
dc.subjectfrankismuscs
dc.subjectsocialismuscs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectideál ženycs
dc.subjectženské organizacecs
dc.subject.verbissocialismen
dc.titlePostavení ženy ve frankismu v porovnání s postavením ženy v komunismucs
dc.title.alternativeComparison of the woman's role in Franco regime and in communismen
dc.typeThesisen
local.departmentKROcs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag24613
local.identifier.verbis463873
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:18:29cs
local.verbis.studijniprogramKRO Specializace v pedagogice/Anglický jazyk-Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_24613.pdf
Size:
839.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_24613.pdf
Size:
792 B
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_24613.pdf
Size:
74.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_24613.pdf
Size:
287.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby