Návrh diagnostického vyšetření pro potřeby výživového poradenství

Title Alternative:A Proposal of a Diagnostic Checkup for the Need of Nutritional Counsellig
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The objective of the bachelor thesis is to propose a methodology for an analysis of individual?s diet usable in the Laboratory of sports motoric at the Department of Physical Education, at the Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Li-berec (KTV FP TUL). The introductory part deals with the term of modern well-balanced diet, adequate nutrient intake, energy output and body composition regulation. Another sub-task is to perform case studies of two types of clients in order to increase their muscle mass and to reduce their body weight, those clients voluntarily completed the three-month nutritional program during which appeared a positive change in their diet and body composition. A professional nutritional software Nutriservis was used to evaluate the energy and nutrient intake of the client. Based on the results, experience and knowledge, a diagnostic examination proposal is submitted for the purpose of providing nutritional counseling with setting the time and financial demands. The proposed methodology for an analysis of the diet with the help of Nutriservis will serve as the basis for the introduction of nutritional counseling in a package of services offered in the Laboratory of sports motoric at KTV FP TUL.
Cílem bakalářské práce je navrhnout metodiku analýzy stravovacího režimu jednotlivce využitelnou v Laboratoři sportovní motoriky Katedry tělesné výchovy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci. Úvodní část se zabývá termínem moderní racionální výživa, adekvátní příjmem živin, energetický výdej a úprava tělesného složení. Dalším dílčím úkolem je provést kazuistiky dvou typů klientů s cílem nárůstu svalové hmoty a redukce tělesné hmotnosti, kteří dobrovolně absolvovali tříměsíční výživovýprogram, během kterého došlo k pozitivním změnám stravovacího režimu a tělesného složení. Pro vyhodnocování energetického a nutričního příjmu klienta byl využit profesionální nutriční software Nutriservis. Na základě výsledků, zkušeností a poznatků je předložen návrh diagnostického vyšetření pro potřeby výživového poradenství se stanovením časové a finanční náročnosti. Navržená metoda analýzy stravovacího režimu s pomocí Nutriservisu bude sloužit jako podklad pro zavedení výživového poradenství v balíčku nabízených služeb v Laboratoři sportovní motoriky KTV FP TUL.
Description
katedra: KTV; rozsah: 60
Subject(s)
well-balanced diet, energy and nutrient intake, energy output, nutritional, software, nutritional counseling, laboratory of sports motoric, racionální výživa, energetický a nutriční příjem, energetický výdej, nutriční software, výživové poradenství, laboratoř sportovní motoriky
Citation
ISSN
ISBN