Regionální produkty jako fenomén rozvoje regionálního podnikání

dc.contributorŠefraná Romana, Ing. : 58286
dc.contributor.advisorSyrovátková Jaroslava, Ing. Ph.D. : 54972
dc.contributor.authorRydval, Daniel
dc.date.accessioned2019-08-07T07:49:54Z
dc.date.available2019-08-07T07:49:54Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2019-05-15
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2019-5-15
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce na téma Regionální produkty jako fenomén rozvoje regionálního podnikání se zaměřuje na dvě základní oblasti, a to na regionální produkty a regionální podnikatelské prostředí. V práci jsou popsána teoretická východiska těchto oblastí, včetně jejich charakteristik, významů a hodnocení pokroku rozvoje regionu a venkova. Cílem práce je analýza a vyhodnocení jednotlivých regionálních odvětví ve spojitosti s rodinným podnikáním a zmapování aktuálního stavu regionálních producentů. V kapitole o analýze podnikatelského prostředí Libereckého kraje jsou dále prakticky zkoumány uvedené regionální obory a produkty, v závislosti na tradičních historických vazbách regionu. Jako hlavní nástroj k získání aktuálních dat bylo zvoleno dotazníkové šetření, realizované v roce 2019. V závěru diplomové práce je formulace a zhodnocení odborných a praktických přínosů v oblasti regionálního podnikání, včetně výzkumných předpokladů a návrhů z pohledu řešitele.cs
dc.description.abstractRegional Products As a Phenomenon Of Regional Business DevelopmentThe diploma thesis on Regional products as a phenomenon of regional business development focuses on two basic areas, namely regional products and regional business environment. The thesis describes the theoretical basis of these areas, including their characteristics, implications, as well as evaluation of the progress of the region and rural development. The aim of the thesis is to both analyse and evaluate individual regional sectors in connection with family business and to map the current conditions of regional producers. The following chapter deals with the analysis of the business environment within the Liberec Region, in which particular regional branches and products are practically examined, depending on the traditional historical links of the region. The main tool for obtaining current data was the questionnaire survey conducted in 2019. The final part of the thesis formulates and evaluates professional and practical benefits in the field of regional business, including research assumptions and proposals from the perspective of the researcher.en
dc.description.mark
dc.format114 s. (151 945 znaků).
dc.format.extentIlustrace, Tabulky Diplomová práce neobsahuje žádné volně vložené přílohy.
dc.identifier.signatureV 201900829
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153114
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectEuroregion Tourcs
dc.subjectLiberecký krajcs
dc.subjectpotravinacs
dc.subjectregionální produktycs
dc.subjectrodinné podnikánícs
dc.subjectsklářství a bižuteriecs
dc.subjecttextilcs
dc.subjecttradicecs
dc.subjectznačkacs
dc.subjectEuroregion Touren
dc.subjectFamily Businessen
dc.subjectFooden
dc.subjectGlassmaking and Jewelleryen
dc.subjectLiberec Regionen
dc.subjectRegional Branden
dc.subjectRegional Productsen
dc.subjectTextile Industryen
dc.subjectTraditionen
dc.subject.verbisregionální politikacs
dc.titleRegionální produkty jako fenomén rozvoje regionálního podnikánícs
dc.titleRegional Products As a Phenomenon of Regional Business Developmenten
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000310
local.identifier.stag38443
local.identifier.verbiskpw06582307
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo829
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:44cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Regionalni_produkty_jako_fenomen_rozvoje_regionalniho_podnikani.pdf
Size:
4.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Rydval_Daniel.pdf
Size:
37.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Rydval_Daniel.pdf
Size:
126.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP