Antimikrobiální ochrana geopolymerů a jiných stavebních materiálů

dc.contributor.authorRůžek, Vojtěchcs
dc.contributor.otherLouda Petr, prof. Ing. CSc. :55456cs
dc.date.accessioned2024-03-29T05:48:55Z
dc.date.available2024-03-29T05:48:55Z
dc.date.committed31.10.2023cs
dc.date.defense4.9.2023cs
dc.date.submitted1.2.2022cs
dc.description.abstractTato disertační práce je zaměřena na výzkum metod antimikrobiální ochrany geopolymerních materiálů pro zvýšení jejich odolnosti proti mikrobiální degradaci. Teoretická část práce se zabývá především dosavadními poznatky o geopolymerech, tedy především jejich vlastnostmi, přípravou či využitím. V další části se potom věnuje srovnáním geopolymerů s materiály na bázi portlandského cementu a mikrobiální degradací obou těchto typů materiálů. Experimentální část práce se zabývá hledáním vhodných metod antimikrobiální ochrany pomocí mnoha druhů povrchových laků a nátěrů a vlivem těchto úprav na nasákavost a otěruvzdornost geopolymerů. Součástí experimentálního výzkumu bylo také testování kovových mikročástic jako potenciální příměsi do geopolymerů, vhodné pro zlepšení antimikrobiálních vlastností těchto materiálů. Dále jsou testovány epoxidové laky modifikované pomocí kovových mikročástic a povrchová předúprava samotného geopolymeru pomocí studeného, atmosférického plazmatu a je hodnocen vliv těchto úprav na vlastnosti modifikovaného geopolymeru.cs
dc.description.abstractThis dissertation thesis focuses on the research of antimicrobial protection methods for geopolymer materials to increase their resistance to microbial degradation. The theoretical part of the thesis deals mainly with the existing knowledge about geopolymers, i.e. mainly their properties, manufacturing methods or use. The next part of the thesis focuses on the comparison of geopolymers to Portland cement-based materials and microbial degradation of both types of materials. The experimental part of the thesis deals with the search for suitable methods of antimicrobial protection using various types of surface varnishes and coatings and the effect of these treatments on the hydrophobicity and wear resistance of geopolymers. The experimental research also included testing metal microparticles as potential additives to geopolymers, suitable for improving the antimicrobial properties of these materials. In addition, epoxy varnishes modified with metal microparticles and surface pretreatment of the geopolymer itself with cold, atmospheric plasma are tested and their effect on the properties of the modified geopolymer are assessed.en
dc.format131scs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/174985
dc.language.isoCScs
dc.subjectgeopolymercs
dc.subjectpovrchová úpravacs
dc.subjecthydrofobitacs
dc.subjectotěruvzdornostcs
dc.subjectantimikrobiální vlastnostics
dc.subjectplazmatická úpravacs
dc.titleAntimikrobiální ochrana geopolymerů a jiných stavebních materiálůcs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationDoktorskýcs
local.identifier.authorS20000374cs
local.identifier.stag44588cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Disertační práce Růžek final.pdf
Size:
5.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 18.4.2023 16:32 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
stanovisko_skolitele_louda.pdf
Size:
520.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 10.8.2023 9:20 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudky_ruzek.pdf
Size:
3.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 10.8.2023 9:26 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba_ruzek.pdf
Size:
195.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 5.9.2023 10:16 )
Collections