Žákyně s lehkou mentální retardací

Abstract
Závěrečná práce popisuje efektivní didaktické pomůcky pro žákyni s lehkou mentální retardací při výuce anglického jazyka. Teoretická část vysvětluje pojmy jako materiální a nemateriální didaktické pomůcky, mentální a lehkou mentální retardaci a výuku anglického jazyka u žáků s mentálním postižením. Praktická část obsahuje anamnézy, interpretuje a vyhodnocuje informace získané pomocí rozhovoru a pozorování žákyně s lehkou mentální retardací prvního stupně základní školy. Zhodnocení těchto informací je obsaženo v navrhovaných opatření během vzdělávání žákyně s lehkou mentální retardací.
The final work describes effective didactic instruments for the pupil with mild mental retardation during English language lessons. The theoretical part explains terms like material and non-material didactic instruments, mental and mild mental retardation and teaching a pupil with mild mental retardation English. The practical part contains case histories, interprets and evaluates information collected by an interview and long - term observation of the junior school pupil with mild mental retardation. The evaluation of the information is included in designed arrangements.
Description
Subject(s)
didaktické pomůcka, mentální retardace, lehká mentální retardace, anglický jazyk, výuka, anamnéza, rozhovor, pozorování, a didactic instrument, mental retardation, mild mental retardation, English language, teaching, an interview, observation
Citation
ISSN
ISBN
Collections