Dopady daňových smluv s Německem a Rakouskem na podnikovou sféru

Title Alternative:Impacts of tax treaties with Germany and Austria to business sphere
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis on "Impacts of tax treaties with Germany and Austria to business sphere" aims to analyze factual differences of agreements for the avoidance of double taxation with Germany and Austria and describes their practical impacts on taxation of individuals and legal entities. It also focuses on the environment for German and Austrian corporate investors in the Czech Republic with the result of favourable conditions on the Czech market for German and Austrian companies during reinvestment of their profit by using low taxation. However factors such as instability of the Czech tax system and poor functioning of tax administration are for many companies a strong argument against entering the Czech market.
Tato diplomová práce na téma "Dopady daňových smluv s Německem a Rakouskem na podnikovou sféru" si klade za cíl analýzu věcných rozdílů smluv o zamezení dvojího zdanění s Německem a Rakouskem a příklady praktických dopadů pro zdaňování fyzických a právnických osob. Zachycuje prostředí pro německé a rakouské podniky na českém území při reinvestici zisku s využitím nízkého zdanění. Ovšem skutečnosti, jako je nestabilita českého daňového systému a špatné fungování daňové správy, jsou pro mnohé podniky silným agrumentem proti vstupu na český trh.
Description
katedra: KPE; rozsah: 85 s.
Subject(s)
international double taxation, agreements to avoid double taxation to incomes and property, tax resident, tax non-resident, methods of elimination of double taxation, tax rates, exemption from taxation, mezinárodní dvojí zdanění, smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku, daňový rezident, daňový nerezident, metody vyloučení dvojího zdanění, sazby daně, osvobození od daně
Citation
ISSN
ISBN