Využití obrazové analýzy pro odhad dostavy tkaniny

Title Alternative:Weaving density evaluation with the aid of image analysis
dc.contributor.advisorTunák, Maroš
dc.contributor.authorTechniková, Lenka
dc.date2010
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed2010-05-17
dc.date.defense2010-06-07
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2009-10-30
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 78 s., 35 s. obr. příloh.cs
dc.description.abstractV diplomové práci byla otestována a ověřena efektivita vybraných metod automatického stanovení dostavy různých druhů tkanin. Pro zjištění dostavy prostřednictvím těchto metod byla vybrána sada vzorků s tkaninami v plátnové, keprové, atlasové vazbě a vzorované tkaniny. Základní princip automatického určení dostavy vzorků vycházel z obrazové analýzy. Obrazy tkaniny byly pořízeny skenováním a bylo je zapotřebí předzpracovat. Mezi aplikované metody patřila metoda profilové úrovně šedi, metoda rozložení obrazu pomocí Wienerova filtru a mediánového filtru, metoda matice vzájemného výskytu úrovní šedi a metoda automatického určení dostavy pomocí 2D DFT. Z výsledných hodnot dostavy vzorků vyplývá, že méně náročnější metody generují přesnější výsledky. Obecně ale nelze přesně definovat, která z metod je nejefektivnější pro výpočet dostavy různých druhů tkanin.cs
dc.description.abstractAnnotation In this diploma work were tested and evaluated efficiency choice methods automatic assessing weaving density different kind of fabrics. To assesent weaving density with the methods were choice set of samples with fabrics in plain, twill, atlas weave structure and patterned fabrics. Prime principle automatic assessing of weaving density was based on image analysis. Images of samples were captured by scanning and it was necessary preprocessing. Among applied methods belonged gray level profile method, method based on image decomposition with Wiener and median filter, method co - occurrence matrix and method automatic assessing weaving density by 2D DFT. From the results of weaving density samples ensue that the less more exacting methods generate more accurately records. Generally, but it is not define exactly, which one of methods is most effective for calculation weaving density different kind of fabrics.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/4336
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectdostavacs
dc.subjectobrazová analýzacs
dc.subjectprofilová úroveň šedics
dc.subjectwienerův filtrcs
dc.subjectmediánový filtrcs
dc.subjectmatice vzájemného výskytu úrovní šedics
dc.subjectfourierova transformacecs
dc.subjectweaving densityen
dc.subjectimage analysisen
dc.subjectgray profile levelen
dc.subjectwiener filteren
dc.subjectmedian filteren
dc.subjectco - occurrence matrixen
dc.subjectfourier transformen
dc.subject.verbistextiliecs
dc.titleVyužití obrazové analýzy pro odhad dostavy tkaninycs
dc.title.alternativeWeaving density evaluation with the aid of image analysisen
dc.typeThesis
local.departmentKHTcs
local.facultyFakulta textilnícs
local.identifier.stag18450
local.identifier.verbis439897
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:18:40cs
local.verbis.studijniprogramKHT Průmyslový management/Management jakostics
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_18450.pdf
Size:
1.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce