Konstrukce postupového střižného nástroje

Title Alternative:Construction of procedural shearing machine
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The first part of this document solves problems of shearing in general. There are brief characteristics of forces occuring when shearing. There are calculations and other means to define every variable listed. In the second part there is an ilustration of a practical procedure when constructing a procedural shearing machine for a particular component. This part is a summary of constructive procedures that are necessary to be held when developing a procedural shearing machine. A reader can get knowledge of a whole procedure including a cut-in plan, constructional elments and deficiencies detected by testing of a shearing machine.
V první části této práce se řeší obecně problematika stříhání. Jsou zde stručně charakterizovány síly, které při stříhání vznikají. U každé z vystupujících veličin je naznačen výpočet či jiný způsob jejího určení. V druhé části práce bude osvětlen praktický postup při konstrukci postupového střižného nástroje pro konkrétní součást. Tato část je souhrn konstruktérských prací, kterými je nutno se při vývoji postupového střižného nástroje zabývat. Čtenář se zde může dozvědět, jak se postupuje od nástřihového plánu, přes konstrukční prvky až po nedostatky odhalené při zkoušení střižného nástroje.
Description
katedra: KVS; přílohy: 1 CD, 1 tabulka, 2 normy; rozsah: 37 s.
Subject(s)
tool, plungre, desk, force, quidance, nástroj, střižník, deska, síla, vedení
Citation
ISSN
ISBN
Collections