Telemetrický systém pro studentskou formuli FS TUL Racing

Abstract
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní témata. První z nich je návrh a realizace telemetrického zařízení. Druhé téma se zabývá zpracováním získaných dat a jejich vizualizací. Výsledný produkt je implementován do monopostu týmu FS TUL Racing, který je zaštítěn projektem Formula Student.
This bachelor thesis is divided into two main topics. The first is the design and implementation of the telemetry device. The second topic deals with the processing of acquired data and their visualization. The resulting product is implemented in the monopost of the FS TUL Racing team, which is backed by the Formula Student project.
Description
Subject(s)
Telemetrie, Formula Student, Python, C++, Qt, CAN bus, ESP32, Telemetry, Formula Student, Python, C++, Qt, CAN bus, ESP32
Citation
ISSN
ISBN