Hodnocení kvality výuky na vysokých školách z pohledu studentů

Title Alternative:Quality Evaluation of Teaching at Universities from the Perspective of Students
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is focused on quality evaluation of teaching at universities from the perspective of students. The theoretical part is divided into two sections, the first describes services as introduction to this issue. The aim of the second part is universities where the evaluation takes place. Specifically, their environment, culture, image and evaluation. The practical part includes marketing research, conducted at three universities. Secondary data were obtained at the Technical University of Liberec, Pardubice University and the University of West Bohemia in Pilsen. The following primary research was conducted at the Technical University of Liberec. The result of this work is not only an assessment of all research, but also a proposal for solving the issue.
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality výuky z pohledu studentů. Teoretická část je rozdělena do dvou oddílů, z nichž první charakterizuje služby, které uvádějí danou problematiku a druhý je pak orientován na vysoké školy, na kterých dané hodnocení probíhá. Konkrétně na jejich prostředí, kulturu, image a evaluaci. Praktická část zahrnuje marketingový výzkum, který proběhl na třech univerzitách. Sekundární data byla získána na Technické univerzitě Liberec, Univerzitě Pardubice a na Západočeské univerzitě v Plzni. Dále práce pokračuje primárním výzkumem, který byl realizován na Technické univerzitě Liberec. Výsledkem této práce je nejen zhodnocení celého výzkumu, ale i návrh řešení pro danou problematiku.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD; rozsah: 94 s. (143 420 znaků)
Subject(s)
services, quality services, universities, evaluation of higher education, quality teaching, marketing research, služby, kvalita služeb, vysoké školy, evaluace vysokých škol, kvalita výuky, marketingový výzkum
Citation
ISSN
ISBN