Ochranné vlastnosti podstřešních fólií

Title Alternative:Protective characteristics of under-roof foils
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá měřením ochranných vlastností podstřešních fólií, zejména propustností pro vodní páry i propustností pro vzduch, rovněž byla provedena zkouška hydrostatické odolnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. První část obsahuje informace o vlastnostech, účelu a použití podstřešních fólií a technologického postupu výroby fólií. Další část je věnována historii společnosti Juta. V experimentální části bylo testováno 5 reprezentativních vzorků od společnosti Juta a.s., lišící se od sebe plošnou hmotností i technologií výroby. Měření vzorků bylo provedeno za nenormalizovaných podmínek a následně byly výsledky zhodnoceny a porovnány.
This thesis is dealing with measuring of protective characteristics of under-roof foils, mostly transmission of a steam and breathability. Also a test of hydrostatic resistivity was done. The thesis is divided to a theoretical and an experimental part. The first part consist of information about characteristics, purpose and common use of under-roof foils and a technological production process of underroof foils. A detailed description of Juta company?s history in this theoretical part. In the experimental part of the thesis was 5 product of Juta, a.s. tested. Products vary in areal mass and their technological process. Measurements were undertaken under unnormalised conditions which influenced results. The comparation and results description is in a final chapter of the experimental part.
Description
katedra: KHT; přílohy: CD ROM; rozsah: 108
Subject(s)
membrána, paropropustnost, střecha, membrana, permeation, roof
Citation
ISSN
ISBN