Využití technologie Airlaid pro přípravu filtrů spalin

Title Alternative:Application of the Airlaid technology to the combustion filtres creation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je modifikace stroje Essediel- FIBERBLENDER, který složí k mísení vláken, na zařízení airlaid pro výrobu spalinových filtrů z recyklovaných uhlíkových a čedičových vláken. Práce se skládá ze dvou částí z teoretické a experimentální. V první části je všeobecně popsána filtrace, její druhy, typy filtrů, základní vlastnosti využívaných vláken a nejpoužívanější technologie při výrobě filtrů z netkaných textilií se zaměřením na airlaid. V druhé, tedy experimentální části práce je popsán postup modifikace zřízení. Zásadní konstrukční změny se týkaly odsávacího zařízení, kondenzačního bubnu, natavení stroje, přiváděcích a odváděcích pásů. Následovalo zhotovení vlákenné vrstvy z uhlíkových a čedičových vláken v různých poměrech. Po zpevnění rouna vpichováním se vzorky filtrů testovaly na prodyšnost, úlety a efektivitu filtrace, pro možnost zařazení do příslušné filtrační třídy
The objective of this diploma thesis is to modify the Essediel-FIBERBLANDER machine, used for fibre blending, to obtain airlaid equipment capable of making combustion filter from recycled carbon and basalt fibres. The diploma thesis consists of two parts - the theoretical one and the experiment. The first part is dedicated to the general problematic of filtration, filtration and filters types, fundamental properties of the manufactured fibres and the most common technologies used in nonwoven filters fabrication - with focus on airlaid technology. In the second part - which means the experimental part, the modification process is described in. The fundamental changes in construction were realized in suction equipment, condensing drum, and also in the modified machine settings and the input device and the output belt. Thereafter, fibrous layers of carbon and basalt fibre mixtures in different weight ratios were created. The additional mechanical bonding of the layers was realized via needle punching. Created filter media samples were tested for permeability, fibre drift, and filtration efficiency. According to the testing results, the filter media were ranked in the appropriate filtration class.
Description
katedra: KTT; přílohy: CD; rozsah: 68s
Subject(s)
airlaid, filtrace, uhlíková vlákna, čedičová vlákna, spalinový filtr, airlaid, filtration, carbon fibers, basalt fibers, combustion (hot gas), filters
Citation
ISSN
ISBN