Anizotropie ohybu textilií

Title Alternative:Anisotropy of the bending textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce je zaměřena, jak již název napovídá, na anizotropii ohybu textilií. Jsou zde zkoumány čtvercové i kruhové vzorky. Čtvercové vzorky jsou podrobovány dvěma testům, a to ohybu přes ostrý roh a ohybu na přístroji TH7. Výsledkem těchto dvou testů je porovnání ohybové tuhosti v osnově a útku. Kruhové vzorky jsou testovány pouze na přístroji TH7 a jejich výsledkem je ohybová tuhost vzorku měřená ve dvanácti různých směrech. Jednotlivé ohybové tuhosti vynesené do polárních diagramů pak vypovídají o anizotropii.
This work is specialized, which the title already prompt it, on anisotropy of the bending textiles. The square and the circular samples are surveyed here. The square samples are submitting by two tests, and that was bending over the smart corner and bending on the instrument TH7. The result of these two test is comparison flexural rigidity in the warp and in the weft. The circular samples are tested on the instrument TH7 only, and their result is bending rigidity of the sample measured in twelve different directions. The individual flexural rigidities, brought up to the polar diagram, are predicated about anisotropy.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 43 s., 20 s. obr. příloh
Subject(s)
anizotropie, přístroj th7, ohyb přes ostrý roh, polární diagramy, ohyb, ohybová síla a ohybová tuhost, anisotropy, instrument th7, bending over the smart corner, polar diagrams, bend, bending force and fending rigidity
Citation
ISSN
ISBN