Problematika ekonomické životnosti zařízení - analýza optimální doby náhrady nákladního automobilu

Title Alternative:Economical lifetime problems - analysis of truck recovery optimal time
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cíl této práce spočívá v odvození optimální doby náhrady automobilu pomocí metody adverzního minima. Práce se zabývá problematikou ekonomické životnosti zařízení, zpracováním informací o pořizovací ceně a o nákladech údržby vybraného typu automobilu. Teoretická část práce se zabývá popisem problémů vztahujících se k optimální době náhrady zařízení. Důležitými pojmy jsou např. analýza nákladů životního cyklu, spolehlivost zařízení, ekonomická a technická životnost zařízení, údržba zařízení ad.
The aim of this work is to derive the optimal time of car renewal, using the method of adverse minimum. The work deals with the economic life of the equipment, processing of information about the cost and the maintenance cost of the selected type of a car. The theoretical part describes the issues related to the optimal time of the equipment replacement. The important concepts are e.g. life-cycle cost analysis, equipment reliability, economic and technical life of equipment, maintenance of equipment and others.
Description
katedra: RSS; rozsah: 57 s.
Subject(s)
analýza nákladů životního cyklu, optimální doba náhrady, ekonomická životnost zařízení, metoda adverzního minima, náklady údržby, the life-cycle cost analysis, the optimal time of renewal, economic life of equipment, the method of adverse minimum, maintenance cost
Citation
ISSN
ISBN