Průzkum potencionálních zákazníků České pošty,s.p. v oblasti balíkových služeb

Title Alternative:The research of potencional customers of Czech post in the percel service
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Téma bakalářské práce jsem si vybrala na základě 10-ti měsíční řízené praxe, kterou jsem vykonávala na České poště, s.p., Provozně technické jednotce obvodu Liberec, oddělení marketingu. zde jsem se setkala s mnoha problémy např. se zaváděním nové služby a zároveň vyhledáváním potencionálních zákazníků pro balíkové služby. Ve 2. kapitole charakterizuji podnik a představuji jeho produkty, ve 3. kapitole se zabývám analýzou trhu a 4. kapitola se zabývá samotným prlzkumem potencionálních zákazníků České pošty, s.p.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN