Nová Hvězdárna a planetárium Františka Krejčího

Abstract
Karlovarský astronomický spolek už řadu let usiluje o výstavbu nové hvězdárenské budovy. Současná hvězdárna již dlouho nevyhovuje potřebám spolku, který by se chtěl více zaměřit na kulturně vzdělávací programy pro školy a veřejnost. Usilovala jsem o návrh takové budovy, která by tyto požadavky splňovala a nabídla svým návštěvníkům vhodné zázemí k zážitku nejen z programu hvězdárny, ale také z návštěvy budovy samotné. Nadpozemskost, techničnost a hravost se propisuje do návrhnu objektu, který se usadil na kopcích nad městem.
The Karlovy Vary Astronomical Society has been striving for the construction of a new observatory building for many years. The current observatory no longer meets the needs of the association, which would like to focus more on cultural and educational programs for schools and the public. I strove to design a building that would meet these requirements and offer its visitors a suitable background to experience not only the observatory program but also the visit to the building itself. Otherworldliness, technicality, and playfulness are prescribed in the design of the object, which has settled on the hills above the city.
Description
Subject(s)
hvězdárna, planetárium, observatoř, pozorovatelna, architektonická studie, Karlovy Vary
Citation
ISSN
ISBN