Experimentálně změřit rychlost vysychání textilních materiálů do deště

Title Alternative:To experimentally measure the speed of drying - out of textile materials for rain
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na experiment a laboratorní měření vybraných užitných vlastností materiálů určených do deště, které blízce souvisí s vysychavostí textilií. První část této práce je zaměřena na přehled sortimentu plošných textilií do deště a vybraných představitelů. Dále se zabývá laboratorním měřením hydromechanických vlastností textilních materiálů do deště. V Další částí práce je experiment zaměřen na rychlosti vysychání materiálu z mokrého do suchého stavu. Vyhodnocení výsledků laboratorních měření a experimentu. Na závěr je zhodnocení všech měření a poznatku získané v této práci.
This thesis concentrates on an experiment and laboratory measurements of chosen utility properties of materials designed to rain, which have a close connection with the drying - out of materials. The first part of this thesis is aimed at synopsis of range of goods of sheet materials for rain and of chosen representatives. The thesis also deals with laboratory measurements of hydro mechanic properties of textile materials for rain. In another part of the thesis, the experiment is aimed at the speed of the drying - out of materials from wet to dry state, the interpretation of the results of laboratory measurements and the experiment. Lastly, there is an evaluation of all the measurements and observations gained in this thesis.
Description
katedra: KOD; rozsah: 62 s., 8 s. příloh
Subject(s)
vysychavost, nepromokavost, vodo-odpudivost, nasáklivost, vzlínavost, drying ability, waretresistant, waterrepelent, absartabity, capillarity attraction
Citation
ISSN
ISBN