Studie vlivu strojních šicích jehel a šicího stroje při šití na změnu mechanických vlastností šicích nití z přírodních a syntetických materiálů

Title Alternative:The study of influence of machine needles and sewing machine during sewing for change of mechanikal properties of sewing threads from natural and synthetic materals
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na studii vlivu šicích jehel a šicího stroje při šití na změnu mechanických vlastností šicích nití z přírodních a syntetických materiálů. Teoretická část se zabývá rozborem používaných strojních šicích jehel z hlediska konstrukčních a povrchových úprav a používaných šicích nití v oděvní výrobě. Zaměřuje se na mechanické vlastnosti šicích nití a vlivy, které působí na změnu těchto vlastností. V experimentální části bylo provedeno vyhodnocení průzkumu nejpoužívanějších šicích nití a šicích jehel v oděvní výrobě. Cílem experimentu bylo porovnání mechanických vlastností šicích nití z přírodních a syntetických materiálů v závislosti na povrchových úpravách strojních šicích jehel a parametrů šicího stroje. Byla provedena analýza výsledků, na jejichž základě byla zhodnocena změna mechanických vlastností šicích nití vlivem použitých strojních šicích jehel a šicího stroje.
This diploma thesis focuses on the influence of sewing machine needles and a sewing machine on the change of natural and synthetic thread mechanical qualities. The theoretical part deals with sewing machine needles analysis concerning their construction and finish and threads used in clothing production. It focuses on the mechanical qualities of threads and factors influencing their change. The research of the most used threads and needles in the clothing production has been carried out in the experimental part. The aim was to compare thread mechanical qualities depending on sewing machine needles finish and sewing machine parameters. The changes of thread mechanical qualities according to needles and a sewing machine used have been evaluated on the basis of the research outcome analysis.
Description
katedra: KOD; rozsah: 88 stran + příloha
Subject(s)
šicí materiál, mechanické vlastnosti, pevnost, tažnost, strojní šicí jehla, povrchové úpravy jehel, parametry šicího stroje, sewing material, mechanical qualities, solidity, tensibility, sewing machine needle, needle finish, sewing machine parameters
Citation
ISSN
ISBN