Zlepšení udržovatelnosti průmyslového zařízení na základě metod aplikovaných ve spolehlivosti.

Title Alternative:Industrial equipment maintainability improvement based on applied reliability methods.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zlepšení udržovatelnosti průmyslového stroje (FSW‑D) pomocí integrace nově navrhnutého protokolu pro evidenci poruch. Koncepce tohoto nového protokolu bude zhotovena na základě protokolu stávajícího. Identifikaci nedostatků stávajícího protokolu pro záznam poruch realizujeme pomocí spolehlivostních metod, jako např. MIFA, FTA a FMECA. Navrhovaný protokol bude akceptovat informace o poruchách z provozu firmy ESAB s.r.o.. Práce se skládá ze čtyř hlavních částí: analýza materiálového a informační toku, funkční a technická analýza stroje, identifikace původních nedostatků a interpretace známých dat o poruchách. Posledním bodem je syntéza získaných poznatků, která poslouží k vytvoření nového protokolu. Ten musí zajistit optimální dekompozici stroje tak, aby bylo možné efektivně využívat sledovaná data o poruchách. Tato data nám časem umožní určit kritická místa v oblasti údržby, která můžeme následně redukovat a tím přispět ke zvýšení pohotovosti zařízení.
The goal of my bachelor work is an industrial equipment maintainability improvement based on implementation of a new suggested failure log. The conception of this new failure log will be based on the existing failure log. We realize the failure identification of the current failure log by reliability methods, as MIFA, FTA and FMECA. Suggested protocol will accept the information about failures in the ESAB Ltd. My work consists of four main parts: material & information flow analysis, functional and technical analysis of the machine, identification of existing failure and interpretation of known failure information. The last point of my work is synthesis of gained knowledge which helps to suggest new failure log. New failure log must provide the machine optimal decomposition that allows effective using of failure information. Over time failure information allow us to determine critical points of maintenance area. After this process we can reduce this point and contribute to reliability improvement.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 71 s.
Subject(s)
udržovatelnost, fta, fmeca, maintainability, fta, fmeca
Citation
ISSN
ISBN