Úroveň tělesného rozvoje a aerobní zdatnosti profesionálních členů Horské služby ČR

Title Alternative:The level of physical development and aerobic fitness of professional Mountain Rescue Members
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main target of the diploma work has been the evaluation of the physical development and aerobic efficiency of the professional Czech mountain rescue members using laboratory functional load tests. A selected group of the mountain rescue members was subjected to a basic antropometrical examination as well as to an up-to-maximum spiroergometrical test at the bicycle ergometer. The tested sample included all the then professional Czech mountain rescue members. It involved 61 men between 26 - 61 years. The testing proceeded from June to October 2007.The results proved the above-average fitness indicators of the investigated group and a slowly decreasing fitness level with ageing of the rescuer. The load tests proved the major tested individuals were very well conditionally trained. On the basis of the test results there have been specified recommendations for a possible standardization of physical tests of the Czech mountain rescue members.
Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnotit úroveň tělesného rozvoje a aerobní zdatnosti profesionálních členů Horské služby ČR pomocí laboratorních funkčních zátěžových zkoušek. U vybrané skupiny horských záchranářů bylo provedeno základní antropometrické vyšetření a spiroergometrický test do maxima na bicyklovém ergometru. Testovaný vzorek tvořili všichni tehdejší profesionální členové Horské služby ČR. Jednalo se o 61 mužů ve věku 26 - 61 let. Testování proběhlo v červnu až říjnu roku 2007. Z výsledků je patrné, že zkoumaný soubor vykazuje nadprůměrné ukazatele tělesné zdatnosti a že její úroveň mírně klesá s rostoucím věkem záchranáře. Zátěžové zkoušky prokázaly, že většina testovaných jedinců je velmi dobře kondičně připravena. Na základě výsledků testů byla stanovena doporučení pro případnou standardizaci fyzických prověrek členů Horské služby ČR.
Description
katedra: KTV;
Subject(s)
mountain rescue members, physical development, aerobic fitness, functional load tests, horská služba, tělesný rozvoj, aerobní zdatnost, funkční zátěžové zkoušky
Citation
ISSN
ISBN