Hodnocení vrásnění textilií při šití

Title Alternative:Evaluation of seam pucker
dc.contributor.advisorKůs, Zdeněk
dc.contributor.authorMoumniová, Nikola
dc.date2006
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed2006-05-15
dc.date.defense2006-06-14
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2004-11-22
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KOD; rozsah: 70s., 41 s.obr.prílohacs
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na problematiku zvrásnenia pri šití viazaným stehom. Hlavný dôraz je kladený predovšetkým na kvalitu a estetické hodnoty. Teoretická časť definuje pojem zvrásnenie švu, zaoberá sa analýzou príčin zvrásnenia švu a možnosti ich minimalizácie. Ďalej obsahuje metódy hodnotenia zvrásnenia švu, ktoré je možné zhodnotiť stupňom zvrásnenia. Zvrásnenie švu je možné vyjadriť vyjadrené matematickým vzťahom i geometrickým modelom. V experimentálnej časti bola navrhnutá metóda k hodnoteniu zvrásnenia pri aplikovaní obrazovej analýzy, a experimentálne overená. Podstatou experimentu bolo navrhnúť postup zistenia, ako je vzorka zvrásnená, metódu overiť programom MATLAB a výsledky zhodnotiť.cs
dc.description.abstractDiploma thesis topic is focused on problems seam pucker of sewing by lockstitch. The main accent is set on quality and aesthetic value. The theoretical part defines seam pucker itself, concentrates the analysis of cause of seam pucker and possibility of their minimalization. Thereinafter consists of methods of evaluation of seam pucker, which is possible to evaluate by level of seam pucker. Seam pucker is expressed by mathematical relation and geometrical model. In the experimental part, there was designed method of evaluation of seam pucker by image analysis and was experimentally checked. The base of experiment was to design progress of finding the way the sample is wrinkled and this method to be checked by program MATLAB, and qualificate these results.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/3437
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectkľúčové slovacs
dc.subjectšvové zvrásneniecs
dc.subjectšitiecs
dc.subjectsimulácia zvrásneniacs
dc.subjectzvlnenie tkaninycs
dc.subjectseam puckeren
dc.subjectsewingen
dc.subjectsimulation of seam puckeren
dc.subjectwrinkling of fabricen
dc.subject.verbisclothing technologyen
dc.titleHodnocení vrásnění textilií při šitícs
dc.title.alternativeEvaluation of seam puckeren
dc.typeThesis
local.departmentKODcs
local.facultyFakulta textilnícs
local.identifier.stag10175
local.identifier.verbis305725
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:57:57cs
local.verbis.studijniprogramKOD OTEcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_10175.pdf
Size:
9.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce