Aplikační rámec pro tvorbu softwarových produktů s využitím databáze pro OS Android

Title Alternative:Database application Framework for OS Android
Abstract
Tato práce se věnuje problematice spojení platformy Android a databázového serveru. Cílem práce je navrhnout a implementovat aplikační rámec, který by umožnil tvorbu databázových aplikací pro OS Android, aniž by bylo kladeno omezení na použitou databázi. Po prozkoumání dosavadních rámců pro tvorbu databázových aplikací byl navržen a implementován vlastí rámec, rozdělený na serverovou a klientskou část. Rámec byl vytvořen ve vývojovém prostředí Eclipse. Na serverové části je použita knihovna Hibernate, která mapuje databázové tabulky na objekty jazyka Java a vytváří abstrahující vrstvu, díky které lze na serveru použít libovolnou databázi. Objekty mapovacích tříd jsou poté zpřístupněny klientské aplikaci skrze webové služby. Klientská část rámce se stará o stažení a zobrazení dat z databáze uživateli. Pro deserializaci SOAP objektů webových služeb využívá knihovnu Ksoap2-android. Součástí klientské části jsou základní třídy pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní.
Description
36 s. :il. +CD ROM
Subject(s)
database applications, databázové aplikace
Citation
ISSN
ISBN