Stanovení vlastností materiálů vhodných jako ochrana proti úderu

Title Alternative:Determination of properties of materials suitable for protection against shock
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlastností materiálů vhodných k výrobě protiúderových rukavic využívaných policií a armádou, které musí odolávat úderu tak, aby ochránily nositele před zraněním. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou uvedeny požadavky na protiúderové rukavice, principy působení sil při úderu a materiálová rešerše, která se zabývá popisem a výběrem vhodných materiálů odolávajících či pohlcujících úder. Experimentální část se zabývá možností výběru běžně stanovitelných vlastností, jako jsou pevnost v tahu a stlačitelnost, na základě kterých by bylo možno stanovit odolnost vůči úderu, aniž by bylo nutno provádět zkoušku pomocí padostroje. Na základě provedených zkoušek je navrhnuta nová výkonnější skladba materiálů proti úderu.
This thesis is focused on the study of the properties of materials suitable for the manufacture of the gloves used by police and army which must withstand some shock to protect the wearer from injury. The work is divided into two parts. The first section lists the requirements for protecting gloves against the hit, the principles of the impact forces and research of materials that deals with the characterization and selection of suitable materials able to resist or absorb the hit. The experimental part deals with the possibility of choosing commonly determinable properties such as tensile strength and compressibility, under which it would be possible to determine the resistance to shock, without having to perform the tests by Atwood?s machine. On the basis of performed tests the new and more efficient composition of textiles against strikes was designed.
Description
katedra: KHT; přílohy: CD; rozsah: 62+2
Subject(s)
úder, princip mechanismu úderu, protiúderové materiály (polymery), protiúderové rukavice, strike, principles of the impact forces, textiles against strikes (polymers), protecting gloves against the hit
Citation
ISSN
ISBN