Křehkost vetknutá do elegance

Title Alternative:Svatopluk Kasalý – Zerbrechlichkeit gepaart mit Eleganz
dc.contributor.authorNováková, Kateřina Nora
dc.date.accessioned2022-06-27T08:32:48Z
dc.date.available2022-06-27T08:32:48Z
dc.description.abstractArt glassmaker and jeweler Svatopluk Kasalý, with his long and completely original work, belongs to the cl assics of the Czech and world scene in this field. His unique jewelry is repre sented in all major Czech and world collections of renowned institutions. The main inspiration for him has always been the female body and nature. It connects the per fect lines of galvanized metal and uniquely cut glass. These luxury pieces, designed especially for special occasions, will impress everyone with their perfection, tightness of shapes, thoughtful color and fragility. He often presented them on female models in collaboration wit h professional Czech photographers.cs
dc.description.abstractEs gibt nicht viele tschechische Kunstschaffende, die seit ihren künstlerischen Anfängen mit einer solchen künstlerischen Großzügigkeit an die Gestaltung von Schmuck herangegangen sind wie der Juwelier und Glaskünstler Svatopluk Kasalý (26. Mai 1944 – 11. Mai 2021). In seinen Werken verbindet sich ein unverwechselbares bildnerisches Talent mit Anmut. Sie sind in ihrem Ausdruck einzigartig zeitlos, ihre raffinierten Formen vereinen die Zerbrechlichkeit, den Glanz und den tiefen inneren Raum des Glasflusses mit den natürlich gewellten, exakten Linien glänzenden Metalls. Kasalýs Schmuck ist aber nicht nur exklusive Zier, sondern auch intime Plastik, die in Verbindung mit dem weiblichen Körper zur perfekten Körperkunst wird. Die anmutigen Linien von Kasalýs Schmuckstücken sind der Natur und ihren organischen Formen nachempfunden, die er verehrte, liebte und aus denen er viel schöpfte. In einzigartigen Kompositionen im Gleichgewicht von Glas- und Metallelementen, der tiefen Plastizität des Glases und der weichen organischen Morphologie spiegeln sich in seinem Schmuck Prinzipien des Universums. Bei der Präsentation seines Schmucks spielte zudem die Fotografie eine wichtige Rolle, was vor allem für Ausstellungskataloge gilt. Beim Fotografien mit Modellen hat er meist mit Taras Kuščynský zusammengearbeitet. Neben Schmuck widmete er sich zudem Plastiken für Interieurs, Beleuchtungskörpern und Glasmosaiken. Kasalý verwendete hauptsächlich unedle Metalle zur Herstellung seiner Schmuckstücke, was ihm die Freiheit und die Möglichkeit zum Experimentieren gab, er war nicht an irgendwelche Konventionen gebunden wie ein Goldschmied. Er arbeitete hauptsächlich mit Messing, das sich gut zum Umformen, Heißkleben und auch zum Vernickeln oder Rhodinieren eignet. Deshalb genießt das Werk dieses außergewöhnlichen Juweliers und Glasmachers sowohl hierzulande als auch international hohes Ansehen, und der Künstler ist in mehreren der weltweit bedeutendsten Schmucksammlungen vertreten. Seine Werke sind zum Inbegriff böhmischer Glaskunst sowie zeitlosen organischen Designs geworden und dank des Genies ihres Schöpfers auch nach einem halben Jahrhundert nicht veraltet.de
dc.description.abstractNie ma dużo czeskich autorów, którzy od swych artystycznych początków występowali z taką artystyczną wspaniałością przy tworzeniu klejnotów, jak jubiler i artysta Svatopluk Kasalý (26. 5. 1944 – 11. 5. 2021). Jego prace są połączone z widocznym talentem rzeźbiarskim i gracją. Swoim wyrazem są unikatowo ponadczasowe, ich subtelne kształty łączą w sobie subtelność, wykwintnośćć i głęboką wewnętrzną przestrzeń masy szklanej z naturalnie falującymi dokładnymi liniami błyszczącego metalu. Klejnoty Kasaliego nie są tylko ozdobą ekskluzywną, ale również kameralną plastyką, która w połączeniu z ciałem kobiecym staje się doskonałym body artem. Powabne linie klejnotów Kasalego wywodzą się z przyrody i jej organicznych kształtów, którą czcił, kochał i dużo z niej pozyskiwał. W poszczególnych kompozycjach z równowagą elementu szklanego i metalowego, głęboką plastycznością szkła i miękką organiczną morfologią, w jego klejnotach odzwierciadlają się zasady uniwersum. Rolę zasadniczą w prezentacji klejnotów autora odgrywały też fotografie, stosowane głównie w katalogach pokazowych. W fotografowaniu na modelkach najczęściej współpracował z Tarasem Kuščynskim. Oprócz klejnotów skupiał się również na plastyce wnętrz i oświetleniu lub mozaice szklanej. Przy tworzeniu klejnotów korzystał Kasalý przede wszystkim z pospolitego metalu, który dawał mu wolność i możliwość eksperymentowania, nie był związany żadnymi konwencjami jak u faktycznego jubilera. Pracował głównie z mosiądzem, który dobrze odpowiadał tworzeniu, łączeniu cieplnemu a również pokrywaniu niklem lub rodem. Właśnie dlatego prace tego wyjątkowego jubilera i szklarza są nas a zarówno w rozmiarze światowym wysoko cenione a autor jest reprezentowany w kilku znaczących światowych zbiorach klejnotów. Prezentują symbol czeskiego artyzmu szklarskiego i ponadczasowego designu organicznego, który dzięki genialności autora nie jest przestarzały nawet po pół stuleciu.pl
dc.formattext
dc.identifier.doi10.15240/tul/007/2022-1-004
dc.identifier.issn1213-5097
dc.identifier.orcid0000-0002-0207-1983 (Kateřina Nora Nováková)
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165043
dc.language.isocscs
dc.relation.ispartofFontes Nissae
dc.subjectskleněný šperkcs
dc.subjectautorský šperkcs
dc.subjectbroušené sklocs
dc.subjectextravagantní šperkcs
dc.subjectbody artcs
dc.subjectglass jewellerycs
dc.subjectdesigner jewellerycs
dc.subjectcut glasscs
dc.subjectextravagant jewellerycs
dc.subjectbody artcs
dc.titleKřehkost vetknutá do elegancecs
dc.title.alternativeSvatopluk Kasalý – Zerbrechlichkeit gepaart mit Eleganzde
dc.title.alternativeFragility embedded in eleganceen
dc.title.alternativeSvatopluk Kasalý – Subtelność wetknięta w elegancjępl
local.article.number4
local.citation.epage65
local.citation.spage54
local.noteFontes Nissae | Prameny Nisy XXI, 2020, č. 2 vznikly vrámci výzkumného cíle Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae financovaného zinstitucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO). Periodikum vychází s podporou Libereckého kraje a Nadace Český literární fond, za přispění Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Krajské vědecké knihovny v Liberci, Městského muzea v Železném Brodě, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeského muzea v Liberci a Státního oblastního archivu v Litoměřicích, pobočky SOkA Jablonec nad Nisou a SOkA Liberec.cs
local.relation.issue1
local.relation.volume23
Files
Collections