Hodnocení směrového uspořádání vláken v ploše vlákenného systému

Title Alternative:EVALUATION OF FIBERS DIRECTIONAL ORIENTATION IN AREA OF FIBERS SYSTEM
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V této práci je navrhnuta metodika hodnocení směrového uspořádání vláken v ploše vlákenného systému za pomocí obrazové analýzy. Princip metodiky spočívá v systematickém procházení obrazu testovacím oknem, které je následně rozděleno na podokna. V jednotlivých podoknech je odhadnuta směrová orientace vláken pomocí 2D Fourierovy transformace. Napočtené četnosti směrů vláken jsou rozděleny do tříd, které jsou poté pomocí testu dobré shody porovnávány s očekávanými četnostmi. Dále je na základě testu určeno, zda mají v testovém okně objekty očekávané směrové rozložení. V rámci ověření efektivity je metodika nejprve aplikována na vytvořené sady generovaných obrazů. Způsob generování obrazů simulovaného vlákenného systému je založen na náhodném generování objektů, které reprezentují vlákna. Zmíněný způsob náhodného generování je založen na náhodném určení velikosti, polohy, orientaci a úrovni šedi objektu ze stanového rozdělení s definovanými parametry. Směrová orientace objektů je v sadách obrazů generována z rovnoměrného rozdělení. Výjimku tvoří vybrané oblasti, ve kterých je směrová orientace objektů generovaná ze stejného rozdělení, ale na jiném intervalu. V další části experimentu je zjišťováno, zda je za pomocí metodiky možné odhadnout směrové rozložení objektů v generovaných obrazech. V závěrečné části experimentu je metodika aplikována na obrazy reálné netkané textilie.
Description
97 s., 7 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
nonwoven textiles, digital image processing, netkané textilie, digitální zpracování obrazu
Citation
ISSN
ISBN