K teorii řečových vad v češtině

Title Alternative:To the Theory of Speech Defects in the Czech Language
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování ontogeneze dětské řeči na všech jazykových rovinách, problematiku lidské komunikace a její patologii. Cílem práce byla analýza vlivu sociálního prostředí na vývoj dětské komunikace, možnosti nápravy poruch řeči prostřednictvím logopedické péče a následný dopad na správné osvojení mateřského jazyka, jak v mluvené, tak psané formě. Zmíněnou problematiku autorka demonstruje na případové studii.
Description
49 s., 2 s. příl. :il., tab. +CD ROM
Subject(s)
speech disorders, Czech language, poruchy řeči, čeština
Citation
ISSN
ISBN