Model změny fáze a skupenství v průtočném kotli

Title Alternative:Model of phase and state changes in the once-through boiler
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce navazuje na ročníkový projekt. Začátek dokumentu pojednává o matematicko-fyzikálním popisu vody v různých fázových stavech. To je uskutečněno pomocí globálních bilancí neisotermního systému. Tento popis je uskutečněn pro široké rozmezí tlaků a teplot. Dále se zabýváme implementací těchto poznatků na průtočné kotle. Tyto modely jsou simulovány konkrétně na dvou tepelných výměnících, přehřívák bez fázové změny a výparník s fázovou změnou. K tomu je použito výpočetní prostředí MatLab a elektronické tabulky vody a vodní páry XSteam.
This work connects to a graded project. Beginning of the document dealt with a mathematics-physical describe of water in different phase stages. It is implemented by global bilance non isothermal system. This description is executed for a wide interval of pressures and temperatures. Next which by we occupy is an implementation of these finding of through-flow boilers. These models are simulated in the concrete on two once-through heat exchangers, an over-heater without a phase change and a heating vessel with a phase change. There is used calculation MatLab and electronic table of water and vapour Xsteam.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1xCD; rozsah: 53 s. (51 303 znaků)
Subject(s)
mass balance, energy balance, flow boiler, matlab, heat transmission, mass flow, exchanger, hmotnostní bilance, energetické bilance, průtočné kotle, matlab, prostup tepla, hmotnostní průtok, výměník
Citation
ISSN
ISBN