Možnosti hodnocení nasákavosti textilie pomocí termovize

Title Alternative:Options for assessing absorptive capacity of textiles using thermovision
dc.contributor.advisorKůs, Zdeněk
dc.contributor.authorCulková, Petra
dc.date2006
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed2006-05-15
dc.date.defense2006-06-14
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2005-11-22
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 96 scs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na měření nasákavosti kapaliny textilie. Rešeršní část práce je zaměřena na vysvětlení infračervené oblasti a jaké jsou možnosti měření infračerveného spektra. V diplomové práci jsou popsány různé druhy zařízení, které umožňují měření teploty a nasákavosti materiálů. Dále jsou zde uvedeny fyzikální zákony a charakterizovány jevy, které při měření nasákavosti pomocí termovize nastávají. V experimentální části je popsána a charakterizována klimatizační komora s termovizní kamerou FLIR. Tyto zařízení byly použity k měření nasákavosti materiálů, při předem stanovených podmínek. Zároveň v této části práce je vyhodnoceno měření pomocí termovize. Naměřené snímky nasákavosti jednotlivých druhů materiálů jsou zplanimetrovány a vyhodnoceny na základě velikosti nasáknuté plochy.cs
dc.description.abstractThis diploma work is focused on measuring the liquid absorptive capacity of textiles. The research part of the work focuses on explanations of the infrared area and the options for measuring the infrared spectrum. The diploma work describes various types of equipment that enable the temperature and absorptive capacity of materials to be measured. It also gives the physical laws and characteristic phenomena that occur when absorptive capacity is measured using thermovision. The experimental part describes and characterises a climatic chamber with a FLIR thermovision camera. The equipment was used to measure the absorptive capacity of materials on conditions stipulated in advance. This part of the work also assesses measurements using thermovision. The measured images of the absorptive capacity of various types of materials are planimetered and assessed based on the size of the saturated area.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/3433
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjecttermovizní kameracs
dc.subjecttermovizecs
dc.subjectšíření kapalinycs
dc.subjectnasákavostcs
dc.subjecttermosnímkycs
dc.subjectklimatizační komoracs
dc.subjectinfrared kameraen
dc.subjectthermovisionen
dc.subjectliquid prapagationen
dc.subjectabsorbivityen
dc.subjectinfrared imagesen
dc.subjectconditioning chamberen
dc.subject.verbisinfračervené zářenícs
dc.titleMožnosti hodnocení nasákavosti textilie pomocí termovizecs
dc.title.alternativeOptions for assessing absorptive capacity of textiles using thermovisionen
dc.typeThesis
local.departmentKODcs
local.facultyFakulta textilnícs
local.identifier.stag12174
local.identifier.verbis305648
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:07:36cs
local.verbis.studijniprogramKOD OTEcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_12174.pdf
Size:
12.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce