Interaktivní výukový materiál pro základy programování

Title Alternative:Interactive Teaching Materials for Basic Programming
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na výuku základů programování. V práci jsou nejprve rozebrány a zhodnoceny jednotlivé přístupy k výuce základů programování. Jsou zde porovnána paradigmata programování, která jsou používána v současné době při výuce základů programo-vání. Dále jsou rozebrány programovací jazyky, které jsou v dnešní době nejpoužívanější při výuce základů programování. Je zde také poukázáno na problematiku výuky na základních školách a popis metod pro výuku programování již v relativně nízkém věku. V druhé části práce je popsán program, který je výstupem bakalářské práce a nachází se na přiloženém CD. Jedná se o formu interaktivního materiálu pro základy programování. Program je zde popsán jak z uživatelského, tak především z programátorského hlediska. Je uzpůsoben pro začátečníky a obsahuje jednak teoretické základy programování, jednak konkrétní praktická cvičení navazující na teorii.
Description
58 s. :obr. +CD ROM
Subject(s)
educational software, programming, výukový software, programování
Citation
ISSN
ISBN