Didaktická hra jako nástroj pro rozvoj logicko-kombinačního myšlení žáka

Title Alternative:Didactic Game as a Toll for Development Logical-Combinatorial Pupil#s Thinking
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou jedné z mnoha matematických oblastí, a to kombinatoriky na prvním stupni základních škol. Vymezuje její základní pojmy a pojednává o významu a možnostech využití didaktických her v této oblasti na prvním stupni ZŠ. Zaměřuje se především na rozvoj logicko-kombinačního myšlení žáků mladšího školního věku a rozvojem řešitelských strategií žáků při řešení kombinatorických úloh. Součástí diplomové práce je soubor didaktických her pro rozvoj logicko-kombinačního myšlení využitelný v praxi.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN