Putování Evropou výtvarnýma očima žáků ZŠ

Title Alternative:Wardening through Europe with the artistic eyes of primary school pupils.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá motivací v hodinách výtvarné výchovy a její využitelnosti k výchově a vzdělání žáků 5. ročníku ZŠ. Ukazuje možnosti využití výtvarných technik v souvislosti s poznáváním zemí, národů i rozmanitých kultur. Výtvarnou výchovu představuje jako významnou součást vedení dětí k toleranci a pochopení významu vlastní identity a evropanství. V části teoretické jsou vymezeny pojmy související s Evropským kontinentem, současnou spoluprací států a výtvarnými činnostmi. Praktická část předkládá výzkum v podobě dotazníků, doplněný pomocnými výzkumnými metodami pozorování. Obsahuje realizaci navrženého projektu, fotodokumentaci činností i ukázky výtvarných prací.
Abstract This thesis discusses motivation within Art Education and it´s efficiency in the enlightenment and education of pupils in the fifth year of primary school. It explores the options of using creative techniques in order to learn about different countries, nations and cultures. It introduces Art Education as an important part of leading children towards tolerance and the understanding of the significance of their own identity and Europeanism. The work consists of a theoretical section, which defines the constructs connected with the European continent as well as the current cooperation of the state in realation to creative activities. The practical section introduces research conducted in the form of a questionnaire along with the supportive methods of observation. It includes the realization of the proposed project, photodocumentation of activities and examples of art work.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 disketa; rozsah: 71 s. , 8 s. obr.příloh
Subject(s)
evropa, identita evropanství, výtvarná výchova, motivace, tolerance, poznání, europe, identity sovercignity, art, motivation, toleration, knowledge
Citation
ISSN
ISBN