Problematika převodních cen

Title Alternative:Transfer pricing issues
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma Thesis is devoted to the Transfer pricing issues, whereby the Transfer Pricing terminology is defined, furthermore the passages from Czech and multinational legislation are presented and the different transfer pricing methods together with their possible usage are described, especially with ragards to rendering services. Finally, there is describtion of the transfer pricing document and usage of transfer pricing methods. The work is divided into five sections, first two sections is basically a theoretical description of the topic stated above. Third section comments the actual situation and development in the transfer pricing area around the world throught Ernst & Young Survey. Last two sections demonstrate an example of transfer pricing documentation.
Diplomová práce se věnuje problematice převodních cen, jsou zde definovány pojmy převodních cen jako takové, dále jsou zde uvedeny pasáže z české i nadnárodní legislativní úpravy ohledně převodních cen. V neposlední řadě se diplomová práce věnuje popisu metod stanovení převodních cen, zejména v oblasti služeb. Závěrem je uveden příklad dokumentace převodních cen a použití metod k ocenění služeb. Diplomová práce se dělí do pěti částí, první dvě části se věnují teoretickému popisu výše uvedených témat. Třetí část nás seznamuje s aktuální situací prostřednictvím průzkumu společnosti Ernst & Young a vývojem v oblasti převodních cen ve světě. Poslední dvě části mají za úkol nás seznámit s problematikou převodních cen v oblasti služeb a s praktickou ukázkou dokumentace o převodních cenách společnosti zaměřené převážně na poradenskou činnost.
Description
katedra: KPE; rozsah: 85 s. (105 062 znaků)
Subject(s)
transfer pricing, arm's length principle, transactional methods, transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax adminintrations, převodní ceny, princip tržního odstupu, transakční metody, směrnice oecd o převodních cenách
Citation
ISSN
ISBN