Komparativní výhody exportních firem v České republice

Title Alternative:Comparative Advantages of Export Companies in the Czech Republic
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na analýzu komparativních výhod exportních firem v České republice. Teoretická část práce je věnována analýze absolutní a komparativní výhody. Je zde definována hlavní myšlenka a princip fungování teorií. Komparativní výhoda byla první teorií, která byla několikrát modifikována tak, aby byla schopná použití v reálném světě. Druhá a praktická část je zaměřena na zahraniční obchod České republiky a jeho historický vývoj ve 20. století. Třetí část práce se věnuje komparativním výhodám. Zde jsou zjištěny výhody, které činí Českou republiku a zde působící exportní podniky významné na poli mezinárodního obchodu. Komparativní výhody byly zjišťovány u exportního podniku Kamax a následně byla provedena SWOT analýza daného podniku. Ve SWOT analýze byly navrženy příležitosti, které by podnik mohl využít a získat tak další komparativní výhodu proti ostatním konkurenčním podnikům.
Description
110 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
foreign trade, zahraniční obchod
Citation
ISSN
ISBN