Objektivní hodnocení žmolkovitosti s využitím obrazové analýzy

Title Alternative:Objective Evaluation of Fabric Pilling Using Image Analysis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with an objective evaluation of fabric pilling using image analysis. Selected methods of objective evaluation of fabric pilling are described in the first part of work. Theoretical part of work contains fabric pilling overview and introduction to digital image analysis. Objective method of fabric pilling evaluation with the aid of 2D DFT is proposed in experimental part of work. Extraction of significant frequency components by global thresholding divided image into two parts: periodic image containing texture and image of random noise involved pills. Subsequently median filtering operation for removing of remaining texture and pill extraction by thresholding was performed. Characteristics as number of pills, size of pills, density and contrast of pills was calculated from such image. Grade of pilling is determined by using linear regression equations. Results from objective method are then compared with subjective method. Graphical user interface for objective evaluation of fabric pilling was created.
Tato diplomová práce se zabývá objektivním hodnocením žmolkovitosti s využitím obrazové analýzy. Vybrané metody objektivního hodnocení žmolkovitosti jsou popsány v první části této práce. Problematika žmolkovitosti s úvodem do zpracování a analýzy obrazu jsou uvedeny v části teoretické. V experimentální části práce je navržena objektivní metoda hodnocení žmolkovitosti s využitím 2D DFT. Nalezením významných frekvenčních komponent pomocí globálního prahování je obraz rozložen na dvě části: obraz periodický obsahující texturu a obraz s náhodným šumem obsahující žmolky. Následně byla provedena operace mediánové filtrace pro odstranění zbytkové struktury a extrakce žmolků pomocí prahování. Z tohoto segmentovaného obrazu byly vypočteny charakteristiky žmolkovitosti, konkrétně počet žmolků, velikost žmolků, hustota a kontrast. Stupeň žmolkovitosti je určený pomocí rovnic lineární regrese. Výsledky objektivní metody jsou následně porovnány s výsledky subjektivního hodnocení. Součástí práce je navržené uživatelské prostředí k vytvořenému programu.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 83 s., 13 s. obr. příloh.
Subject(s)
pilling, objective evaluation, fourier transform, image analysis, median filtering, thresholding, žmolkovitost, objektivní hodnocení, fourierova transformace, obrazová analýza, mediánová filtrace, prahování
Citation
ISSN
ISBN