Hodnocení žmolkovitosti na základě 3D rekonstrukce obrazu textilií s využitím gradientních polí

Title Alternative:Pilling evaluation based on 3D reconstruction of fabric image using gradient fields method
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá objektivním hodnocením žmolkovitosti textilních materiálů na základě 3D rekonstrukce povrchu textilie s využitím metody gradientních polí. Základem 3D rekonstrukce povrchu textilie je sada 4 obrazů pro každý vzorek, které byly v temné komoře za umělého osvětlení ze čtyř stran nasvíceny a nasnímány. Obrazy byly předzpracovány a následně se podle Frankot ? Chellapova algoritmu provedl výpočet hodnot gradientních polí na jejichž základě vznikla 3D rekonstrukce povrchu textilie. Následná detekce žmolků byla založena na technikách zpracování obrazu v prostředí softwaru MATLAB. Globálním prahováním se v obraze segmentovaly žmolky od pozadí. Následně byly morfologickými operacemi upraveny tvary detekovaných žmolků v obraze. Z naměřených charakteristik žmolkovitosti, které měly nejvyšší koeficienty determinace, jako je počet žmolků, celková plocha žmolků, hustota D1 a hustota D2 bylo provedeno kvantitativní hodnocení žmolkovitosti. Stupeň žmolkovitosti byl automaticky určen z rovnic lineární regrese daných charakteristik. V závěru práce je porovnána objektivní metoda se subjektivní a dvě různé metody objektivního hodnocení.
Description
80 s., 10 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
digital imaging, textiles, digitální zobrazování, textilie
Citation
ISSN
ISBN