Analýza obchodů s akciemi na českém kapitálovém trhu (1994 - 2004)

Title Alternative:Analysis of the share trades on the Czech capital market ( 1994 - 2004 )
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Moje diplomová práce se zabývá analýzou kapitálového trhu v České republice v letech 1994 - 2004. Český kapitálový trh vznikl v 90. letech minulého století a prostřednictvím kupónové privatizace na něj bylo uvedeno velké množství emisí cenných papírů, které byly posléze z důvodu nesplnění podmínek účasti na trhu opět vyřazeny. Jednalo se především o vyřazování z důvodu nedostatečné likvidity a nízké tržní kapitalizace. Obchodování na burze bylo zahájeno v roce 1993. Obchody s akciemi zpočátku na burze dominovaly, později v roce 1997 dochází k jejich zastínění dluhopisy a jejich podíl na celkovém obchodování na burze se snižuje. V rozmezí let 2001 - 2005 se však význam akcií na českém kapitálovém trhu opět zvyšuje. Převážná většina obchodů na burze probíhá na hlavním trhu. Jedná se o zhruba asi 10 emisí akcií, které jsou obchodovány v segmentu SPAD. Mezi nejvýznamnější emise patří akcie Komerční banky, ČESKÉHO TELECOMU, a. s. a akciové společnosti ČEZ. Vývoj akciového trhu lze tedy v posledních letech hodnotit velmi pozitivně.
My diploma thesis aims to analyze the capital market in the Czech Republic during the years 1994 - 2004. The Czech capital market was established in the early 1990s through the issue of privatization coupons, many of which were afterward discarded because they did not meet the minimum requirements of the market. Reasons of discarding these issues were mainly the low market capitalization and the lack of liquidity. Trading on the Prague stock exchange began in 1993. In the beginning, the trade value of the market was dominated by shares but later, in 1997, they were overshadowed by trading of bonds and their share decreased. During the years 2001 - 2005, the trade value of the shares on the Czech capital market has increased again. The majority of trades on the stock exchange are on the Main Market. Much of the activity is around ten share issues which are traded in the segment SPAD. The most important issues are from the following companies: Komerční banka, ČESKÝ TELECOM, a. s. and ČEZ, a. s. Overall, we can comment that the development of the stock market in last few years has been very positive.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 12 analýz ze Statgraphics Centurion, 1 CD ROM; rozsah: 181
Subject(s)
akcie, automatické obchody, blokové obchody, burza cenných papírů, burzovní index, cenný papír, dluhopis, emise, finanční trh, hlavní trh, kapitálový trh, kupónová privatizace, objemy obchodů, podílový list, tržní kapitalizace, vedlejší trh, volný trh, share, automatic trades, block trades, stock exchange, exchange indice, security, bond, issue, financial market, main market, capital market, coupon privatization, trade value, unit, market capitalization, secondary market, free market
Citation
ISSN
ISBN