Vizualizace dat ze solární elektrárny v Hrádku nad Nisou

Title Alternative:Data visualization from solar power station in the Hrádek nad Nisou
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá realizací vizualizace fyzikálních veličin souvisejících s výrobou elektrické energie v solární elektrárně v Hrádku nad Nisou. Je připomenuta problematika rozrůstajících se fotovoltaických elektráren v České republice a postupně jsou vysvětleny základní pojmy týkajících se solárních elektráren obecně. V práci je podrobně popsán řídící systém solární elektrárny, dodaný firmou Fronius, včetně komunikace s osobním počítačem. Dále je navrhnut způsob vizualizace spolu s obecným popisem použitých technologií. Řešením se tak stává datové úložiště v podobě SQL serveru pro naměřená data pořízená vytvořenou aplikací komunikující pomocí otevřeného protokolu Fronius. Tato data jsou pak vizualizovaná pomocí webové aplikace, která umožňuje nahlížení do historie naměřených dat. Druhá polovina práce se věnuje podrobnějšímu popisu serverové části programu a klientské webové aplikaci.
The master thesis is focused on different ways of visualizing produced energy and other measured indicators of solar power station in Hrádek nad Nisou. In the first section of the paper, the general issue of expanding photovoltaic power station park in Czech Republic is recalled and also the basic terms related to the solar power station are gradually and systematically explained. Following section contains punctual description of the whole control system for solar power station, developed by company Fronius, including its communication with personal computer. Afterwards, an optimal way of data visualization is suggested together with suitable technologies used. The solution then becomes a data storage in the form of SQL server that stores all the measured data provided by the application communicating via open protocol Fronius. These data are subsequently visualizated in web application, which also offers access to the history of all the data measured. Last sections of the thesis describe and show in every detail the server part of the program and client web application.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD-ROM; rozsah: 45 s., 7 s. příloha
Subject(s)
solar power plant, visualization, database, fronius, web application, solární elektrárna, vizualizace, databáze, fronius, webová aplikace
Citation
ISSN
ISBN