Možnosti pedagoga diagnostikovat sexuální zneužívání u žáků druhého stupně

Title Alternative:Options diagnose educator sexual abuse of students at upper primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou zneužívaných žáků druhého stupně. V teoretické části popisuji základní pojmy, které s problematikou sexuálního násilí souvisejí. Věnuji se historii sexuálního zneužívání, osobností oběti a agresora, formám tohoto chování. V závěru uvádím možnosti prevence a pomoci. Praktická část se zabývá metodami, jež pomáhají diagnostikovat zneužívané dítě. Nastínila jsem možnosti využití kresby a her, které přispívají k rozpoznávání traumatického zážitku. Nedokončené výpovědi a dotazníkové šetření jsem prakticky využila u žáků druhého stupně. Prostřednictvím dotazníku jsem zjišťovala názory a postoje žáků II. stupně ZŠ k problematice sexuálního násilí.
Description
81 s., 2 s. příl. :grafy +CD ROM
Subject(s)
sexual violence, child abuse and neglect, sexuální násilí, syndrom CAN
Citation
ISSN
ISBN