Příprava a organizace kurzu zimní turistiky se zaměřením na skialpinismus

Title Alternative:Preparing and organization of course of winter tourism focused on skialpinism
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis presents the proposal of a several days? residential course, which deals with winter tourism, its possibilities, safety and work with the group on residential. The author offers to the reader a proposal of an overnight course with the explanation of the principles of putting it together, when the course consists of two interconnected parts. The first part represents the pedagogical aspect and the second one represents the winter tourism. Based on mentioned knowledge of education in nature, principles of learning from experience and group dynamics the course is situated as a residential course in winter environment. The course is designed for a group of people at the age of 18 to 25. The author describes specific information about the course in the third part of the thesis, where she presents financial budget, legal security and the program of the course itself.
Bakalářská práce představuje návrh na vícedenní pobytový kurz, který se zabývá zimní turistikou, jejími možnostmi, bezpečností a prací se skupinou na pobytové akci. Autorka předkládá čtenáři návrh na kurz s vysvětlením principů jeho sestavení, kdy kurz se skládá ze dvou vzájemně se prolínajících složek. První složku představuje pedagogická část kurzu a druhou je zimní turistika. Na základě zmíněných poznatků o výchověv přírodě, principech učení ze zkušenosti a skupinové dynamice je kurz situován jako pobytový v zimním prostředí. Koncipován je pro skupinu lidí ve věku 18 ? 25 let. Konkrétní informace ohledně kurzu autorka popisuje ve třetí části práce, kde představuje finanční rozpočet, právní zabezpečení a samotný program kurzu.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 74 s., xv
Subject(s)
winter tourism, skialpinism, snowshoes, education in nature, residential course, group dynamics, zimní turistika, skialpinismus, sněžnice, výchova v přírodě, pobytový kurz, skupinová dynamika
Citation
ISSN
ISBN