Získání nových zákazníků pro firmu TRIOLA,a.s.

Title Alternative:Customer acquisition for the company TRIOLA Inc.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor work deals with proposals for the acquisition of new customers for the company TRIOLA. The theoretical part describes the brand. It identifies the knowledge and perceptions of consumers with help of marketing research. The work aims to confirm or refute hypotheses regarding the perception of young women and brand name recognition. This work has to propose a promotion that would attract new customers. For that is used marketing research.
Bakalářská práce se zabývá návrhy získání nových zákazníků pro firmu TRIOLA a. s. V teoretické části popisuje značku jako takovou a pomocí marketingového výzkumu zjišťuje její znalost a vnímání spotřebitelem. Práce má za cíl potvrdit nebo vyvrátit hypotézy týkající se vnímaní značky mladými ženami a známosti značky. Dále má práce na základě marketingového výzkumu navrhnout takovou propagaci firmy, která by přilákala nové zákaznice.
Description
katedra: KHT; rozsah: 100 s.
Subject(s)
brand management, brand, marketing research, promotion, underwear, strategické řízení značky, značka, marketingový výzkum, propagace, spodní prádlo
Citation
ISSN
ISBN