Vývoj tkáňových nosičů pro cévní implantáty

Title Alternative:Tissue engeneering scaffolds for vascular grafts
Abstract
Pro potřeby dnešního tkáňového inženýrství je třeba vyrobit tkáňový nosič, který by dokázal vhodně napodobit strukturu mimobuněčné hmoty. Nanovlákna připravená metodou stejnosměrného elektrostatického zvlákňování se zdají pro tento účel velmi vhodná, jelikož průměry těchto nanovláken odpovídají průměrům vláken mimobuněčné hmoty. Jako materiál byl použit poly(?-kaprolakton), syntetický biodegradabilní polymer. Byly připraveny vzorky scaffoldů na válcovém kolektoru s různými rychlostmi otáčení. Analýza elektronovým mikroskopem ukázala, že od 5000 RPM vznikala uspořádaná struktura, přičemž se zvyšujícími se otáčkami se zvyšovala i uspořádanost, která má vliv na mechanické vlastnosti vzorků. Připravené vzorky se zdají vhodné k vytvoření vnitřní vrstvy tkáňových nosičů pro cévní implantáty. Pro úspěšné napodobení střední vrstvy cévy je třeba vytvořit dostatečně pórovitou vrstvu vláken. Novou zcela unikátní metodou střídavého elektrostatického zvlákňování byly připraveny vzorky polyvinylbutyralu. Jejich struktura byla analyzována a porovnána se vzorky připravenými stejnosměrným elektrostatickým zvlákňováním. Podle výsledků lze soudit, že tato technologie by mohla být vhodná k výrobě druhé vrstvy tkáňového nosiče pro cévní tkáňové implantáty.
Description
59 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
implants, tissue engineering, nanotechnology, implantáty, tkáňové inženýrství, nanotechnologie
Citation
ISSN
ISBN