Výchova ke kulturní a náboženské toleranci v hodinách občanské výchovy na základní škole

Abstract
Tato práce se zabývá problematikou multikulturní výchovy v hodinách občanské výchovy na základní škole, se zaměřením na prevenci před islamofobními projevy v české společnosti. První část vymezuje základní pojmy a poskytuje úvod do problematiky islamofobie v české společnosti a multikulturní výchovy na českých základních školách. V druhé části jsou předloženy příklady konkrétních vyučovacích hodin, které vedou žactvo k větší kulturní a náboženské toleranci.
This diploma thesis deals with the issue of multicultural education in civics classes at elementary school, with a focus on preventing Islamophobic expressions in Czech society. The first part defines basic terms and provides an introduction to the issue of Islamophobia in Czech society and multicultural education in Czech primary schools. The second part presents examples of concrete lessons that lead students to greater cultural and religious tolerance.
Description
Subject(s)
multikulturní výchova, občanská výchova, kultura, předsudek, výchova k toleranci, islamofobie
Citation
ISSN
ISBN