Systém sledování vytíženosti testovacích zařízení

Title Alternative:Monitoring system of the testing device utilization
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zadávána firmou TRW LucasVarity s.r.o. Jejím úkolem je navrhnout a z části realizovat software, který bude sledovat vytíženost testovacích zařízení HIL (Hardware In the Loop). První část úkolu je analýza současné databáze MS SQL 2008. Dále potom návrh její modifikace tak, aby bylo možné ukládání informací o manuálním nebo automatickém testování. V neposlední řadě potom vytvoření programu v jazyce Python 2.5, který bude do nové části databáze ukládat data o manuální aktivitě uživatele. Ta se bude detekovat sledováním aktivity myši nebo klávesnice připojené k PC v HILu. Během vývoje tohoto softwaru se objevil další požadavek na částečné zpracování nasbíraných dat a na možnost sledovat momentální obsazenost HILů online na intranetových webových stránkách firmy TRW.
Bachelor work is worked up for company TRW LucasVarity s.r.o. The aim is to project and implement software which will monitor the occupancy of testing device called HIL (Hardware In the Loop). First phase is to analyze and modify actual database MS SQL 2008 to be able to store data about manual or automatic testing. Second phase is to create software in programming language Python 2.5 which will catch data about manual activity and write them into prepared database. Manual activity is defined as typing on a keyboard or moving with a mouse connected to the PC in HIL. New requirement appeared during development of the software and it was to partly work up a part of collected data and to be able to see actual HIL occupancy online on intranet web pages.
Description
katedra: MTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 48 s.
Subject(s)
epb, elektrická parkovací brzda, hil testování, software, python, epb, electric parking brake, hil testing, software, python
Citation
ISSN
ISBN