Identifikace pohlaví popř. stáří osob na základě detekovaného obličeje

Title Alternative:Gender and Age Identification from Human Face
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá počítačovým rozpoznáváním pohlaví a stáří osob z detekovaného obličeje. V první části obsahuje rešerši, vypovídající o různých metodách používaných ve světě k přípravě fotografií a rozpoznávání pohlaví a stáří osob. Je zde popsáno několik metod pro přípravu fotografií před samotným rozpoznáváním a několik metod samotného rozpoznávání včetně jejich kritérií pro použití (kvalita fotografie, konstantní osvětlení, čelní pohled, citlivost na výrazy obličeje{\dots}) a uvedení dosažených výsledků. Druhá část této práce popisuje přípravu fotografií z předem vytvořené databáze obličejů pro rozpoznávání a úpravu fotografií před samotným programem na rozpoznávání. Třetí, poslední kapitola obsahuje samotné vyzkoušení několika metod (především pro rozpoznávání pohlaví) a následné porovnání dosažených výsledků jednak navzájem mezi odzkoušenými metodami a jednak s původními výsledky.
This bachelor work focuses on gender and age recognition of persons from detected face. First part contains information research describing different methods used worldwide for photo preparation or for gender and age recognition. At the beginning there are described few methods for photo preparation before actual recognition, next are presented some methods for gender recognition including their weak points (quality of the photos, constant lightning, face tilt and rotation, emotions etc.) followed by their test results. Second part of the work describes the preparation of the photos gained from database, which was created directly for gender and age recognition, and editing the photos before the main recognition process. Third and last part presents the results of implementing some of the methods (mainly for gender recognition), comparing quality of them against result gained from information research and also comparing them against each other.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 32 s., 2s. příloh.
Subject(s)
rozpoznávání pohlaví, rozpoznávání stáří, počítačové zpracování obrazu, gender recognition, age recognition, gender identification, age identification, image processing
Citation
ISSN
ISBN