Tepelný komfort potápěčských podobleků

Title Alternative:THERMAL COMFORT OF DIVING UNDERSUITS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the Bachelor thesis was study of thermal comfort properties of diving undersuits, evaluation of these features in warp-knitted spacer textiles and change of thickness in different compression load. Furthermore, a marketing survey was conducted in experimental part of work. It was focused on application conditions of undersuits and satisfaction with specific products.
V předložené bakalářské práci byly studovány tepelně-komfortní vlastnosti potápěčských podobleků. Bylo provedeno hodnocení těchto vlastností u distančních pletenin a změna tloušťky pří jednotlivých tlakových zatíženích. Rovněž zde byl proveden marketingový výzkum, jehož cílem bylo zjistit zejména okolnosti používánípodobleků a jejich spokojenost s konkrétními výrobky.
Description
katedra: KHT; přílohy: Dotaznik;
Subject(s)
thermal comfort, diving undersuits, alambeta, warp-knitted spacer textiles, tepelný komfort, potápěčské podobleky, alambeta, distanční pleteniny
Citation
ISSN
ISBN