Návrh objektivního parametru pro predikci subjektivního hodnocneí hladkosti textilií

Abstract
Tato práce se zabývá hodnocením povrchové drsnosti textilií a hledáním objektivního parametru drsnosti, který by nahradil subjektivní hodnocení drsnosti textilií. V této práci byla zjišťována závislost mezi subjektivním hodnocením drsnosti textilií a parametry objektivního hodnocení drsnosti na přístroji Talysurf CLI 500. Na základě zjištěné závislosti byl vyhodnocen objektivní parametr, který nejlépe predikuje subjektivní hodnocení povrchové drsnosti textilií.
This thesis is focused on evaluation of surface roughness of textiles and on finding objective parameter of roughness, which can be used for replacement of subjective evaluation of surface roughness of textiles. For evaluation of objective parameters of surface roughness was used Talysurf CLI 500. There was detected the dependence between the subjective and the objective values of surface roughness of textiles in this thesis. The evaluation of objective parameter, which is the best for prediction of subjective evaluation of surface roughness of textiles, is based on dependence found.
Description
Subject(s)
povrchová drsnost, Talysurf, korelační analýza, subjektivní hodnocení, surface roughness, Talysurf, correlation analysis, subjective evaluation
Citation
ISSN
ISBN