Analýza chování sedícího člověka vystavenému viceosým vibracím

Title Alternative:Analysis of the behavior of seated human exposed to multi-axis vibration
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá přenosem vibrací na člověka skrze automobilovou sedačku, konkrétně vlivem, jaký mají tyto vibrace na jeho komfort a zdraví. V teoretické části bude čtenář seznámen se všemi faktory, ovlivňujícími komfort sezení či přenos vibrací lidským tělem, a se zdravotními komplikacemi, které mohou vibrace vyvolat. Praktická část pojednává o postupu tvorby virtuálního modelu a způsobu jeho
 konstrukce. Dále pak obsahuje výsledky simulací vytvořeného modelu a jejich porovnání s reálným měřením. Na základě srovnání výsledků je zde taktéž uveden postup zpřesnění simulačního modelu.
Description
109 s., 12 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
biodynamics, vibration, applied mechanics, biodynamika, vibrace, aplikovaná mechanika
Citation
ISSN
ISBN
Collections